Projekty

 

 

logo-k-projektu

 

 

 

Názov projektu:

Lucia Vágnerová – rodinná farma na Podpoľaní

 

Popis projektu:

Projektom  sa vytvárajú  podmienky na budovanie farmy zameranú na produkciu mlieka. Farma sa zameriava na chov hovädzieho dobytka, produkciu mlieka. Projektom chce podporiť svoju poľnohospodársku činnosť a postupne tak  zvýšiť celkovú výkonnosť, udržateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho podniku zameraného na živočíšnu výrobu.

 

Cieľ  projektu:

Vybudovať ekonomicky životaschopnú rodinnú farmu zameranú na chov hovädzieho dobytka s trhovou produkciou mlieka a vytvoriť podmienky pre zamestnanie 1 osoby formou SHR.

Tento strategický cieľ chce žiadateľka dosiahnuť nasledovnými aktivitami:

  1. Prenajať trvalé trávnaté porasty pre chov dobytka.
  2. Uskutočniť vnútornú úpravu hospodárskej budovy pre chov HD.
  3. Obstarať základné stádo hospodárskych zvierat.
  4. Uskutočniť preregistráciu HD
  5. Obstarať techniku zameranú na výrobu krmovín, dojenie HD a skladovanie mlieka.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »